Mijn verhaal


Achter het merk Merritmentha vind je mij, Kathleen.

Illustrator, tekenaar, maakster van kleine gelukjes.

Verteller van verhalen over de zachtheid van het leven, van de mooie dagdagelijkse dingen om ons heen, van de kracht van mensen. Dat is nu precies wat ik van kleins af heb willen doen, schoonheid vertalen naar tekeningen.
Het is mijn gave en bijdrage aan een wat mooiere wereld, niet meer,
maar zeker ook niet minder.


Ik genoot een opleiding in de Beeldende Kunsten, zoals het zo mooi heet en heb een passie voor de oude kunstdruktechnieken, voor het opbouwen van een beeld, laag na laag. Jarenlang lag mijn passie in een schuifje te wachten,
onder het stof van het dagelijkse leven.


In 2019 ging de schuif voorzichtig open door een fijn project dat voorbijkwam en waar ik geen nee tegen kon zeggen. Wat een heerlijk gevoel was dat! Alle kleur, alle sprankel, alle energie spoelde weer door me heen!

En hand in hand met die energie kwam mijn zelfvertrouwen terug en de goesting om in 2020 Merritmentha op te starten. Mijn tekeningen vinden hun weg naar buiten op wenskaarten, artprints en wandgelukjes en
in de persoonlijke tekeningen die ik maak op vraag.


Welkom thuis bij Merrit mentha !

My story

 

Behind the brand Merritmentha, you'll find me, Kathleen.

Illustrator, artist, creator of small moments of happiness.

storyteller of tales about the gentleness of life, the beauty in everyday things around us, and the strength of people. That's precisely what I've wanted to do since I was little—translate beauty into drawings. It's my gift and contribution to a somewhat more beautiful world, not more,
but certainly not less.

 

I pursued an education in Fine Arts, as it's beautifully called, and have a passion for traditional printmaking techniques, for building an image, layer by layer. For years, my passion lay waiting in a drawer,
underneath the dust of daily life.

 

In 2019, the drawer cautiously opened through a delightful project that came my way and one I couldn't say no to. What a wonderful feeling that was! All the color, all the sparkle, all the energy flowed through me once again!

 

Hand in hand with that energy, my confidence returned, and the desire to launch Merritmentha in 2020 emerged. My drawings find their way into the world on greeting cards, art prints, and wall art,
as well as in the personal drawings I create upon request.

welcome home at my place!